COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK)
COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK) COLEMAN COOLER 50 QT wheel EXTREM  (OUT OF STOCK)
หมวดหมู่สินค้า: Cooler - ถังน้ำแข็ง
Cooler ขนาด 50 Qt (50 ลิตร) มีล้อลาก เก็บความเย็นได้ 5 วัน
ราคา 4,500.00 บาท

28 กันยายน 2562

ผู้ชม 715 ผู้ชม

Cooler รุ่น Extreme ที่มีล้อลาก
เก็บความเย็นได้นาน 5 วัน ที่อุณหภูมิภายนอก 30 องศาเซลเซียส
ขนาดใหญ่สามารถแช่กระป๋องได้สูงสุด 84 กระป๋อง

ฝารับนำ้หนักได้ 113 กิโลกรัม

ขนาดด้านนอก 22.6" x 17.6" x 17.7"

Engine by shopup.com